Bon dia, famílies!!!

Com heu passat l’estiu? Nosaltres estam molt emocionades d’anunciar que d’aquí poc comença el Curs 2023-2024!

Com cada any, per inscriure els vostres infants, haureu d’omplir la fitxa d’inscripció que trobareu a l’apartat d’inscripcions de la nostra web. A més, haureu d’entregar també l’Autorització de WhatsApp i Autorització de Recollida.

Què és l’Autorització de Recollida?

Qualsevol persona que no sigui el pare/mare/tutor/tutora de l’infant i l’ha de venir a recollir a l’esplai, haurà d’estar autoritzat per alguna d’aquestes persones. Per tal de fer-ho més senzill, s’haurà d’omplir l’autorització, en la que hi podreu autoritzar fins a tres persones. Aquesta autorització es facilitarà a la reunió i estarà pujada a la pàgina web, a la secció d’inscripcions. Només s’entrega una vegada per curs.

Què és l’Autorització de WhatsApp?

És el document on es consent que el pare/mare/tutor/tutora de l’infant entri dins el grup de WhatsApp informatiu que poden crear l’equip de monitores de cada grup. També consent que, en cas d’haver-hi un grup de WhatsApp dels participants de Grans o Joves, l’infant hi pugui entrar.

La recollida de fitxes es farà el dissabte dia 30 de setembre al Casal de Barri de Son Ferriol. L’horari per entregar-les serà de les 10h a les 13h i de 17h a 19h, amb tota la documentació pertinent.

En cas de no poder venir cap d’aquests dos dies, podreu entregar la fitxa durant els dos primers dissabtes d’esplai.

Estau atents a la nostra pàgina web per saber quan començam! Moltes gràcies i ens veiem aviat!!!

#QuinesGanes #ViscaElXiroi