top of page

INSCRIPCIONS

COM FER PER APUNTAR EL MEU INFANT A L'ESPLAI?

 

Abans de tot, s'ha de fer una preinscripció a l'enllaç següent, on es demanaran les dades personals de l'infant, a més d'un telèfon de contacte i un correu electrònic dels pares o tutors legals de l'infant. 

Writing with Pen_edited.jpg

GRUPS D'EDAT

 

És molt important saber l'any de naixement de l'infant, ja que això ens facilita poder veure a quin grup d'edat pertany l'infant.

 

 

mitjans
De 8 a 11 anys
(2012
 - 2015)

PETITS
De 5 a 7 anys
(2016
 - 2018) 

GRANS
De 12 a 14 anys
(2009 - 2011)

joves
De 15 a 17 anys
(2006
 - 2008)

Autorització recollida infants 

Qualsevol persona que no sigui el pare/mare/tutor/tutora de l'infant i l’ha de venir a recollir a l’esplai, haurà d’estar autoritzat per alguna d’aquestes persones.

 

Per tal de fer-ho més senzill, s’haurà d'omplir l'autorització, en la que hi podreu autoritzar fins a tres persones. Aquesta autorització es facilitarà a la reunió i estarà pujada a la pàgina web, a la secció d'inscripcions. Només s'entrega una vegada per curs.

Autorització GRUP DE WHATSAPP 

És el document on es consent que el pare/mare/tutor/tutora de l'infant entri dins el grup de WhatsApp informatiu que poden crear l'equip de monitores de cada grup.

 

També consent que, en cas d'haver-hi un grup de WhatsApp dels participants de Grans o Joves, l'infant hi pugui entrar.

bottom of page