Inscripcions

Com apuntar-se a l’esplai?

Abans de tot, s’ha de fer una preinscripció a l’enllaç següent, on es demanaran les dades personals de l’infant, a més d’un telèfon de contacte i un correu electrònic dels pares o tutors legals de l’infant.

Club d'Esplai Xiroi

Grups d’edat

És molt important saber l’any de naixement de l’infant, ja que això ens facilita poder veure a quin grup d’edat pertany l’infant.

Grup petits - Club d'esplai Xiroi

Petitis

De 5 a 7 anys
(2016 - 2018)

Grup mitjans - Club d'esplai Xiroi

Mitjans

De 8 a 11 anys
(2012 - 2015)

Grup grans - Club d'esplai Xiroi

Grans

De 12 a 14 anys
(2009 - 2011)

Grup joves - Club d'esplai Xiroi

Joves

De 15 a 17 anys
(2006 - 2008)

Autorització recollida infants

Qualsevol persona que no sigui el pare/mare/tutor/tutora de l’infant i l’ha de venir a recollir a l’esplai, haurà d’estar autoritzat per alguna d’aquestes persones.

Per tal de fer-ho més senzill, s’haurà d’omplir l’autorització, en la que hi podreu autoritzar fins a tres persones. Aquesta autorització es facilitarà a la reunió i estarà pujada a la pàgina web, a la secció d’inscripcions. Només s’entrega una vegada per curs.

Autorització grup de WhatsApp

És el document on es consent que el pare/mare/tutor/tutora de l’infant entri dins el grup de WhatsApp informatiu que poden crear l’equip de monitores de cada grup.

També consent que, en cas d’haver-hi un grup de WhatsApp dels participants de Grans o Joves, l’infant hi pugui entrar.

Informació - Xiroi club d'esplai

Taxes curs 2023/2024

1 infant
50€ anuals

2 germans
45€ anuals

3 germans
40€ anuals

Més informació

  • Recordeu que el pagament és a través de domiciliació bancària
  • Al preu hi ha inclòs el material que els infants utilitzen durant l’any i l’assegurança anual
  • El preu de 2 i 3 germans, és el preu per infant.
  • Dins el preu anual hi ha activitats que no es troben incloses:
    • Excursió d’esplai o per grups d’edat
    • Minicolònies
    • Acampades de grup