Inscripcions

Com apuntar-se a l’esplai?

Per apuntar al vostre infant a l’esplai cal omplir la fitxa d’inscripció que trobareu a continuació, adjuntant una fotografia de carnet. És molt important que totes les dades estiguin correctes!

Juntament amb la fitxa d’inscripció, haureu d’entregar una fotocòpia del DNI i la targeta sanitària en vigència (pel davant i pel darrere). Si l’infant ha de prendre o aplicar-se algun medicament durant l’esplai, també s’ha d’adjuntar el consentiment signat del metge (tant per pomades, medicaments d’emergència,…). Si no s’entrega, l’equip de monitores no podrà administrar cap medicament en cap dels casos que puguin ocórrer.

La fitxa d’inscripció s’haurà d’entregar a mà a l’esplai els dissabtes a les 10:00 o a la 13:00.

Club d'Esplai Xiroi

Grups d’edat

Aquest curs 2023-2024, els infants es distribueixen en aquests grups segons el seu any de naixement:

Grup petits - Club d'esplai Xiroi

Petitis

De 5 a 7 anys
(2016 - 2018)

Grup mitjans - Club d'esplai Xiroi

Mitjans

De 8 a 11 anys
(2012 - 2015)

Grup grans - Club d'esplai Xiroi

Grans

De 12 a 14 anys
(2009 - 2011)

Grup joves - Club d'esplai Xiroi

Joves

De 15 a 17 anys
(2006 - 2008)

Autorització recollida infants

Qualsevol persona que no sigui el pare/mare/tutor/tutora de l’infant i l’ha de venir a recollir a l’esplai, haurà d’estar autoritzat per alguna d’aquestes persones.

Per tal de fer-ho més senzill, s’haurà d’omplir l’autorització, en la que hi podreu autoritzar fins a tres persones. Aquesta autorització es facilitarà a la reunió i estarà pujada a la pàgina web, a la secció d’inscripcions. Només s’entrega una vegada per curs.

Autorització grup de WhatsApp

És el document on es consent que el pare/mare/tutor/tutora de l’infant entri dins el grup de WhatsApp informatiu que poden crear l’equip de monitores de cada grup.

També consent que, en cas d’haver-hi un grup de WhatsApp dels participants de Grans o Joves, l’infant hi pugui entrar.

Informació - Xiroi club d'esplai

1 infant
50€ anuals

2 germans
45€ anuals

3 germans
40€ anuals

Més informació

 • Recordeu que el pagament és a través de domiciliació bancària: ES57 – 2100 – 1343 – 1702 – 0006 – 8564
 • Al preu hi ha inclòs el material que els infants utilitzen durant l’any i l’assegurança anual.
 • El preu de 2 i 3 germans, és el preu per infant.
 • Dins el preu anual hi ha activitats que no es troben incloses:
  • Excursió d’esplai o per grups d’edat
  • Minicolònies
  • Acampades de grup
 • Passat cada trimestre es descomptaran 10€ a la inscripció. Per tant si s’apunta un infant en el segon trimestre, la taxa serà de 40€. En cas de voler-se apuntar en el tercer trimestre, aquesta serà de 30€.