Campament d'estiu - Club d'esplai Xiroi

Campament d’estiu

2024

Bon dia! Vos presentam el Campament d’Estiu 2024!!! En aquesta pàgina podreu trobar tota la informació anunciada fins en el moment ☀️

A on anam?

Aquest any, farem un campament entre dos llocs diferents. Primer a Mallorca i després partirem a Catalunya.

D’altra banda, ​per mantenir l’emoció i la màgia de l’esplai, no inclourem la ubicació exacta a la pàgina web perquè no la pugui veure cap infant. Tot i que, podeu xerrar amb qualsevol monitor/a i vos donaran la informació necessària.

Per tant, hi haurà dues opcions a elegir:

 1. Venir només a Mallorca.
 2. Venir tota la setmana al campament (Mallorca + Catalunya).

Dates i horari

El campament es farà entre el dilluns 5 i diumenge 11 d’agost de 2024 (arribada a Mallorca dia 12 al matí).

La distribució de les dates serà la següent:

 • De dilluns dia 5 a dijous 8 a Mallorca.
 • De dijous 8 a diumenge 11 a Catalunya.

Les hores de sortida i d’arribada encara estan per concretar, però perquè vos faceu una idea seran més o manco així:

 • Començament del campament al matí el dilluns 5 d’agost. Trobada: Son Ferriol.
 • Recollida dels infants que sols venen a Mallorca, el matí de dijous 8 al lloc del campament.

Acabarà el campament complet el dilluns 12 d’agost. Recollida al Port de Palma a les 7:00 del matí APROXIMADAMENT.

Els horaris es concretaran definitivament a la segona reunió de famílies del campament.

Inscripcions

La inscripció del campament es durà a terme de la següent manera:

PRIMER: Les famílies de l’esplai podran venir els dissabtes a l’esplai a les 10:00 i a la 13:00 per fer la PRE-INSCRIPCIÓ on es pagaran 20€ en efectiu i no retornables. Per tal d’efectuar la preinscripció serà necessari presentar la següent informació:

  1. Nom i llinatges
  2. Data de naixement
  3. DNI
  4. Telèfon de contacte
  5. Opció de campament (sencer o sols Mallorca).
  6. Si es vol optar a beca
  7. Si es volen comprar paperetes per fer autogestió.

Les preinscripcions externes (dels infants que no han estat apuntats al curs 2023-2024) començaran el 4 de maig de 2024. El 15 de juny (darrer dissabte d’esplai) acabaran les pre-inscripcions.

SEGON: Un pic acabat l’esplai i abans de la segona reunió de famílies de campament (29 de juny), es publicaran les fitxes d’inscripció a la pàgina web. Aquestes s’hauran d’entregar a mà durant els dies que es determinin del mes de juliol i abans de fer el pagament complet.

Preu

OPCIÓ SOLS MALLORCA:

 • Infants del Xiroi:
  • 1 infant: 150€
  • 2 germans: 140€
  • 3 germans: 130€
 • Infants externs:
  • 1 infant: 180€
  • 2 germans: 170€
  • 3 germans: 160€

MALLORCA + CATALUNYA:

 • Infants del Xiroi:
  • 1 germans: 295€
  • 2 germans: 285€
  • 3 germans: 275€
 • Infants externs:
  • 1 infant: 325€
  • 2 germans: 315€
  • 3 germans: 305€

ACLARACIONS:

 • Aquests són els preus inicials dels que partim, si es fa una bona autogestió es pot abaratir el preu del campament. 
 • A partir de l’autogestió, es poden baixar els preus. Per tant, demenam que per favor participeu a totes les activitats i convideu a participar a totes les persones possibles: amics, amigues, padrins/es, cosins, sogres,…
 • Les persones externes a l’esplai han de pagar un extra de 30€ per pagar altres gestions, i compensar l’autogestió feta.

Documentació beques d'estiu

Com cada any, posam a la vostra disposició les beques del campament d’estiu. Amb aquestes beques es poden costejar part del preu total del campament d’estiu. Com és habitual en aquest tipus de tràmits les beques s’atorguen en funció dels ingressos anuals de manera que la documentació sol·licitada és la necessària per poder calcula la renda per càpita.

LA BECA ES POT DEMANAR FINS EL 29 DE MAIG

La fórmula recomanada per accedir a la beca és la declaració de la renda de tots els membres de la unitat familiar majors de 25 anys i el certificat de convivència emès per l’ajuntament del lloc de residència actualitzat.

Per acreditar el nombre de persones que viuen amb l’infant: (un d’aquests documents)

  • Certificat de convivència emès pel districte/ajuntament del lloc de residència actualitzat.
  • Comprovant del cens o padró.

Per acreditar la renda total: (un d’aquests documents)

  • Declaració de la renda (2023) de cada membre de la unitat familiar major de 25 anys amb rendiments econòmics. 
  • Nòmina de treball juntament amb l’informe de vida laboral i contracte laboral (aquest últim no és obligatori). 
   • ATENCIÓ: un full de nòmina no acredita el dret a l’infant a la beca, només ens aporta informació per calcular l’import, caldria disposar d’algun dels documents que permeten sol·licitar la beca. 
  • Certificat de prestacions (atur, RMI, PIRMI, pensions…) per acreditar-ne el cobrament o la manca del mateix i en el que consti l’import. 
  • Informe d’un treballador/a social, de l’àrea bàsica de Serveis Socials o de Càritas que contingui informació relativa als ingressos familiars. 

A més, si l’infant disposa d’algun d’aquests documents, adjunteu-los ja que afavorirà el càlcul de la beca:

  • Certificat de família monoparental
  • Carnet de família nombrosa
  • Certificat de discapacitat d’algun membre de la família

Pagament

 • A la PRE-INSCRIPCIÓ, es fa una reserva de 20€ NO retornables i EN EFECTIU.
 • La pre-inscripció es pot fer fins el 15 de juny, a les 10:00 i a la 13:00
 • Després d’haver reservat la plaça, les famílies poden pagar en tres terminis (maig-juny-juliol) o tot d’un cop la primera setmana de juliol. Quan es faci la preinscripció s’haurà d’indicar quin tipus de pagament es vol dur a terme. 
 • Del pagament, s’han de descomptar els 20 euros de reserva. 
 • El pagament definitiu es fa per transferència bancària al compte corrent de l’esplai.

Dates importants

 • Fins al 15 de juny, pagament de preinscripcions en EFECTIU. 
 • A partir del 4 de maig, preinscripcions d’infants externs. 
 • 29 de maig: darrer dia per entregar la documentació per les beques d’estiu
 • 29 de juny: segona i darrera reunió de famílies. 
 • Pagament a terminis: 
  • del 20 al 26 de maig, primer termini de pagament per TRANSFERÈNCIA. 
  • del 17 al 23 juny, segon termini de pagament per TRANSFERÈNCIA. 
  • del 03 al 09 juliol darrer termini de pagament i data límit de pagaments únics per TRANSFERÈNCIA. 
 • Pagament únic: durant la primera setmana de juliol (03 al 09 juliol) per TRANSFARÈNCIA

Autogestió

Paperetes
Blocs de 20 paperetes, cada papereta 1€​

Funcionament

  • Només podran obtenir paperetes els que hagin fet la prereserva.
  • Els que vulguin un bloc hauran d’abonar 5€
  • Les paperetes es repartiran els dissabtes a l’entrada i sortida.
  • Es poden adquirir blocs il·limitats.

Sortegem daypass per a dues persones a un hotel.

Què s'ha d'entregar?

PRE-INSCRIPCIÓ:

 • Per a la pre-inscripció es demanaran oralment algunes dades:
  • Nom i llinatges
  • Data de naixement
  • DNI
  • Telèfon de contacte
  • Opció de campament (sencer o sols Mallorca).
  • Si es vol optar a beca
  • Si es volen comprar paperetes per fer autogestió.

INSCRIPCIÓ:

 • Per a la inscripció, s’hauran d’entregar les fitxes d’inscripció. Les fitxes d’inscripció estaran publicades pròximament.
 • D’altra banda, es sol·licitarà altre documentació necessària que s’informarà a la segona reunió de campament.

Material

Aquesta informació es donarà a la segona reunió de campament: el dissabte 29 de juny de 2024.

Com bé ja sabeu, no dubteu en contactar amb nosaltres per el que necessiteu.