Política de privacitat

Clàusula informativa i de consentiment general

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?
Identitat: Club d’esplai Xiroi
Adreça: C/ Sant Joan de la Creu, 48 (Casal de Barri de Son Ferriol).
Telèfon: 971 72 12 44
Correu elect: esplaixiroi@gmail.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?
Tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat d’atendre la seva sol·licitud d’informació i en el cas de prestar el seu consentiment l’enviament de comunicacions comercials.

Per quant temps conservarem les seves dades?
Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es respongui la seva sol·licitud, o posteriorment per a possibles responsabilitats legals i per al cas de comunicacions comercials fins que revoqui el seu consentiment.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?
La base legal per al tractament de les seves dades és l’atenció de la consulta i/o el consentiment de l’interessat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?
Les dades no se cediran a tercers aliens a l’empresa.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?
Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a si accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. L’informem també del dret a tutela de l’autoritat de protecció de dades, www.agpd.es.

Com hem obtingut les seves dades?
Les dades personals que tractem procedeixen dels formularis en línia de la nostra web o directament de l’interessat.